جمعه 3 فروردين 1397 _ 06 رجب 1439 _ 23 مارس 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
  زمان ملاقات معاون آموزشی

شنبه          17 - 14          مشاوره با دانشجویان گروه
دوشنبه       10 - 8            مشاوره با دانشجویان شاهد و ایثارگر