دوشنبه 3 ارديبهشت 1397 _ 06 شعبان 1439 _ 23 آوریل 2018
جستجو :
  واحد سازمانی
نام کارمند :بهرام نام خانوادگی:فرجی
سمت سازمانی :مسئول IT شماره تماس :33392628
رشته تحصیلی: مهندسی كامپيوتر (نرم افزار و سخت افزار)

تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :