دوشنبه 20 آذر 1396 _ 22 ربيع الأول 1439 _ 11 دسامبر 2017
جستجو :
  واحد سازمانی
نام کارمند :بهرام نام خانوادگی:فرجی
سمت سازمانی :مسئول IT شماره تماس :33392628
رشته تحصیلی: مهندسی كامپيوتر (نرم افزار و سخت افزار)

تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :