پنجشنبه 8 تير 1396 _ 04 شوال 1438 _ 29 ژوئن 2017
جستجو :
  واحد سازمانی
نام کارمند :بهرام نام خانوادگی:فرجی
سمت سازمانی :مسئول IT شماره تماس :33392628
تحصيلات: مهندسی كامپيوتر - نرم افزار و سخت افزار

تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :