پنجشنبه 30 فروردين 1397 _ 03 شعبان 1439 _ 19 آوریل 2018
جستجو :
  واحد سازمانی
نام کارمند :معصومه نام خانوادگی:مرتضوی امراله
سمت سازمانی :کارشناس تحقیقات و فناوری شماره تماس :33392637
مدرک تحصیلی: لیسانس پژوهشگری علوم اجتماعی

شرح وظایف:

ü انجام امور مربوط به طرحهای تحقیقاتی

ü انجام امور مربوط به پایاننامه ها

ü مدیریت سامانه پژوهه

ü انجام امور مربوط به اعزام اعضای هیات علمی به کنگره های داخلی وخارجی

ü تهیه وتنظیم آمار مربوط به مقالات منتشره در مجلات وخلاصه مقالات داخلی و خارجی و....