پنجشنبه 30 فروردين 1397 _ 03 شعبان 1439 _ 19 آوریل 2018
جستجو :
  واحد سازمانی
نام کارمند :تهمینه نام خانوادگی:خداپناه
سمت سازمانی :رئیس کتابخانه شماره تماس :33392637
مدرك تحصيلي:كارشناسي

 
شرح وظایف :
* رده بندی کتب و مجلات و کاتالوگ نویسی و تهیه فهرست کتب و مجلات موجود در کتابخانه .
* انجام امور حرفه ای کتابداری در مورد کتب خاص که بر اساس موضوع طبقه بندی شده است.
* انجام امور مربوط به سفارش و دریافت کتاب.
* مطالعه و بررسی احتیاجات مراجعه کنندگان و کتابخانه ها از نظر مواد خواندنی.
* شماره گذاری و ثبت و مهر کردن کتب و مجلات جدید و تنظیم آن در قفسه ها مطابق سیستم جاری در کتابخانه ها.
* تحویل کتب به مراجعین و پس گرفتن آن و تهیه فهرست کتب امانتی که مسترد نگردیده است.
* تهیه و تنظیم برنامه های کلاس کارآموزی کتابداری.
* شرکت در کنفرانسها و سمینارهای مربوط در صورت ضرورت و لزوم.
* انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات .