دوشنبه 20 آذر 1396 _ 22 ربيع الأول 1439 _ 11 دسامبر 2017
جستجو :
  رازهای موفقیت

 رازهای موفقیت

سعي كن كارهايت را از صميم قلب انجام دهي.
نه به صرف اين كه ناچاري انجام دهي.
بايد به كارت ايمان داشته باشي.
يك جريان آب ضعيف ، تنها نيمي از باغچه را آبياري مي كند.
 
 تماس با مسئول اساتید راهنما
       
ارتباط با :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :