دوشنبه 3 ارديبهشت 1397 _ 06 شعبان 1439 _ 23 آوریل 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
  اهداف و وظايف واحد كامپيوتر دانشكده
 

شرح وظايف و فعاليتهاي اين مركز شامل موارد زير است:

1) نظارت بر امور مرتبط بر فناوري اطلاعات

2) پيشنهاد و نظارت بر حسن اجراي پروژه هاي مرتبط با IT

3) نظارت بر شبكه LAN و WAN دانشكده انتخاب Provider مناسب

4) مديريت كارگاه هاي و سايت هاي رايانه دانشجويي

5) نظارت بر خريد تجهيزات شبكه اي و كامپيوتري دانشكده

6) مديريت و نظارت بر اتوماسيون ها آموزشي ، دانشجويي، پژوهشي و اداري دانشكده

7) نظارت بر تهيه و طراحي سيستم هاي نرم افزاري مورد نياز جهت تشكيل بانك اطلاعات آموزشي، پژوهشي، اداري، پرسنلي و مالي

8) مديريت و نظارت بر وب سايت دانشكده

9) پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري تمامي سيستم هاي موجود در دانشكده

10) بررسي و رفع مشكلات سخت‌افزاري سيستم‌ها و دستگاه‌هاي جانبي.

11) تأمين موارد مصرفي، قطعات سخت‌افزاري و نرم‌افزارهاي عمومي.

12) نظارت بر خريد تجهيزات رايانه‌اي.

13) ارسال سيستم‌هاي غير قابل تعمير به بيرون از دانشكده جهت تعمير.

14) رفع مشكلات نرم‌افزاري سيستم‌ها و كاربران از طريق شبكه و به صورت Remote .

15) پاسخگويي به مشكلات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري كاربران.

16) مديريت مجوزهاي كاربران شبكه در تغييرات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري سيستم‌ها.

17) پشتيباني از سرويس بروزرساني سيستم‌عامل و نرم‌افزارهاي كامپيوترهاي موجود در شبكه

18) مطالعه و نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه زيرساخت شبكه

19) ايجاد يك سازمان نرم‌افزاري و سخت‌افزاي جامع و متمركز در مجموعه.

20) رفع مشكلات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري سيستم‌ها و كاربران در حداقل زمان ممكن.

21) كاهش هزينه‌هاي موارد مصرفي و خدمات


اهداف نرم افزاريي

  1. برنامه ريزی و نظارت بر استقرار و راه اندازی سيستم های نرم افزاری
  2. پشتيبانی نرم افزارهای کاربردی
  3. کنترل و مديريت کاربران و تعريف سطوح دسترسی هريک از آنها
  4. رفع مشکلات فنی کاربران نرم افزارهای کاربردی
  5. جمع آوری مشکلات کاربران ، تجزيه و تحليل آنها و رفع مشکل
  6. برنامه ريزی در جهت عدم تکرار مشکلات گزارش شده توسط کاربران و جلوگيری از وقوع مشکلات مشابه
  7. برنامه ريزی در جهت آموزش و کارآمد نمودن کاربران نرم افزارها برای واگذاری امور کاربری نرم افزارها
  8. تهيه استاندارهای خريد نرم افزار کاربردی و بروز رسانی آن در مقاطع مختلف
  9. ارزيابی نرم افزارهای در حال خريد طبق استاندارد تهيه شده