پنجشنبه 28 دي 1396 _ 30 ربيع الثاني 1439 _ 18 ژانویه 2018
جستجو :
  برنامه خدمات
زمان مشاوره:      شنبه تا چهارشنبه    ساعت 13-8


مکان مشاوره:     دانشکده پیراپزشکی- طبقه دوم - سالن 3 - جنب کلاس 7
نوشته شده در   يکشنبه سیزدهم تير 1395  ساعت  10:10