جمعه 28 مهر 1396 _ 29 محرم 1439 _ 20 اکتبر 2017
جستجو :
  برنامه خدمات
زمان مشاوره:      شنبه تا چهارشنبه    ساعت 13-8


مکان مشاوره:     دانشکده پیراپزشکی- طبقه دوم - سالن 3 - جنب کلاس 7
نوشته شده در   يکشنبه سیزدهم تير 1395  ساعت  10:10