پنجشنبه 30 فروردين 1397 _ 03 شعبان 1439 _ 19 آوریل 2018
جستجو :
  واحد سازمانی
نام کارمند :سید مصطفی نام خانوادگی: قوامی
سمت سازمانی :رئیس دانشکده , دبیر کمیته منتخب اعضا هیئت علمی شماره تماس :04133344777
 

گروه آموزشی: رادیولوژی

مرتبه علمی: استاد

سوابق تحصیلی: متخصص رادیولوژی - فلوشیب سی تی اسکن و  MRI

فعالیتهای آموزشی: روش های تصویربرداری در ارتوپدی، نقش MRI در ارتوپدی، نقش CT.Scan در ارتوپدی، نقش PlainFilm در ارتوپدی، بیماری شناسی، ارزیابی تصاویر پزشکی 1و2

سوابق اجرایی: ریاست دانشکده پیراپزشکی - عضو شورای دانشگاه - دبیر کمیته منتخب دانشکده - رئیس بخش و مسئول فنی سی تی اسکن بیمارستان شهدا - رئیس بخش رادیولوژی بیمارستان نیکوکاری - معاون گروه رادیولوژی

پست الکترونیک: ghavamim@tbzmed.ac.ir

 

تماس الکترونیکی :
پست الکترونیکی :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :