شنبه 4 آذر 1396 _ 06 ربيع الأول 1439 _ 25 نوامبر 2017
جستجو :
  واحد سازمانی
نام کارمند :سید رضا نام خانوادگی:مودب
سمت سازمانی :معاون تحقیقات و فناوری , مسئول اساتید راهنمای دانشکده شماره تماس :33342563
 

نام: سیدرضا

نام خانوادگی: مؤدب

گروه آموزشی: علوم آزمایشگاهی

مرتبه علمی: دانشیار

فعالیتهای آموزشی: تدریس دروس میکروب شناسی نظری - عملی، باکتری شناسی نظری - عملی، اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه، اصول مدیریت در آزمایشگاه

سوابق اجرائی: معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی ، مسئول فنی آزمایشگاه مرکز نحقیقات سل و بیماریهای ریوی ، سرپرست و مدیریت گروه علوم آزمایشگاهی ، معاون گروه علوم آزمایشگاهی ، مسئول نظام استاد راهنمای دانشکده، مشاور دانشجویان

پست الکترونیک: seyyedreza-moaddab@yahoo.com

 

 

تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :