چهارشنبه 30 خرداد 1397 _ 05 شوال 1439 _ 20 ژوئن 2018
جستجو :
 
مهمان : 0
امروز : 42
ديروز : 322
ماه : 6843
 
تاریخ : شنبه 21 اسفند 1389     |     کد : 19

فرم معادل سازی دروس

 

مدیر محترم گروه

سلام عليكم

احتراماً، نظر به اينكه آقای/خانم............................................... دانشجوي مقطع ......................................... و رشته.................................... دوره روزانه/شبانه اين دانشكده دروس........................................................ به تعداد ....................... واحد در مقطع ......................................... و رشته.................................... گذرانده اند لذا خواهشمند است امکان برابرسازی درس مزبور را بررسی و نتیجه را جهت اقدام اعلام فرمایید.

رئیس دانشکده


مدرس محترم

سلام عليكم

احتراماً، نظر به اينكه آقای/خانم ........................... دانشجوي ........................... مقطع........................... دوره ........................... اين دانشكده جهت فراغت از تحصيل نياز به اخذ امتحان مجدد درس ........................... به تعداد ........................... واحد نظري/عملی دارد. لذا نامبرده جهت اخذ امتحان معرفي مي شود. خواهشمند است نتيجه ارزشيابي را به همراه ورقة امتحاني جهت اقدام اعاده فرماييد.

معاون آموزشی

 


PDF چاپ