چهارشنبه 30 خرداد 1397 _ 05 شوال 1439 _ 20 ژوئن 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
  طرح دروس گروه علوم پایه

طرح درس مجید اصلان آبادی

طرح درس فارسی عمومی بهداشت حرفه ای (Pdf)
طرح درس فارسی عمومی بهداشت محیط (Pdf)

طرح درس فارسی عمومی (Pdf)طرح درس دکتر ناصر خدایاری
طرح درس تاریخ علوم پزشکی و مراجع سنتی و اسلامی (
Pdf)
طرح درس مبانی جامعه شناسی و مردم شناسی (
Pdf)
طرح درس مبانی جامعه شناسی (
Pdf)
طرح درس جمعیت و تنظیم خانواده (
Pdf)
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (pdf)


طرح درس آصف خلیلی

Syllabus for General English (PDF)
The Syllabus and Lesson Plan f (PDF)

 

طرح درس فریبا عزب دفتری
طرح درس General English ا (
Pdf)
طرح درس Technical English ا (
Pdf)
طرح درس جدید زبان عمومی(Pdf)
طرح درسی تخصصی سال 93(Pdf)

طرح درس Technical English2 Nursing graduate course ا (Pdf)
 

 طرح درس دکتر میر سجاد سید موسوی

طرح درس موازین حقوقی در بیمارستان (Pdf) 

طرح درس اخلاق حرفه ای در هوشبری  (Pdf)