چهارشنبه 30 خرداد 1397 _ 05 شوال 1439 _ 20 ژوئن 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
  طرح دروس گروه معارف اسلامی


 

طرح درس سيد محسن عرفاني راد
طرح درس انديشه اسلامي 2 (
Pdf)
طرح درس اخلاق اسلامی (
pdf)
 

طرح درس یوسف خیری
طرح درس انقلاب اسلامی ایران (
Pdf)
 

طرح درس سید ضیاء الدین علیانسب
طرح درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام (
Pdf)
طرح درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام (
Pdf)
 

طرح درس دکتر میکائیل صفایی
طرح درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام (
Pdf)
طرح درس تاريخ تحليلي صدر اسلام (
Pdf)
 

طرح درس سيد جعفر طباطبايي
طرح درس انقلاب اسلامی ایران (Pdf)

طرح درس انقلاب اسلامی ایران (Pdf)
 

طرح درس مرتضي عبدالجباري
طرح درس انديشه اسلامي 1 (
Pdf)