علی زارعی

 شرح وظايف:

ü کسب دستورالعمل های لازم و برنامه کار از مدیران گروههای مربوطه

ü تحویل گرفتن انواع نامه ها ، تفکیک و توزیع آنها بین اعضای هیات علمی گروهها

ü تهیه پیش نویس و تایپ کلیه نامه ها و صورتجلسات و اسکن نمودن برخی از مستندات نامه های گروه های مربوطه، اقدام جهت نگهداری و بایگانی موارد فوق

ü پاسخگویی لازم به مراجعین حضوری و تلفنی

ü تنظیم و الکترونیکی نمودن کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گروه بصورت فایل آماده

ü هماهنگی و دعوت از اعضای هیات علمی جهت تشکیل جلسات ماهانه شورای آموزشی گروه ها

ü نامه رسانی گروه رادیولوژی و علوم پایه

ü انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات

 


سمت سازمانی:منشی گروه رادیولوژی , مسئول دفتر ریاست , منشی گروه علوم پایه

  • 33344777
  • https://paramedfac.tbzmed.ac.ir/PChart/223/50/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید