برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی

ناصر قربانیان

پست الکترونیکی:  ghorbaniann@yahoo.com

گروه آموزشی: هوشبری

رشته تحصیلی: بیهوشی


سوابق اجرائی:

* رئیس اداره آموزش دانشکده پزشکی از سال 1378 تا 1379

* معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی از سال 1379 تا 1383

* معاون اداری و مالی دانشکده پیراپزشکی از سال 1383 تا 1385

* سرپرست گروه آموزشی هوشبری دانشکده پیراپزشکی  از سال 1387 تا 1388

* مدیر گروه آموزشی گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی از سال 1390 تا 1393

* معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی از سال 1390 تا کنون

* عضو بورد دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی از سال 1392 تا کنون


سمت سازمانی:معاون آموزشی دانشکده

  • 33344274
  • https://paramedfac.tbzmed.ac.ir/PChart/223/53/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید