چهارشنبه 30 خرداد 1397 _ 05 شوال 1439 _ 20 ژوئن 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
  بسته آموزشي گروه بيهوشي

                                                                  خسرو کلاهدوزان

بسته آموزشي فوریت های پزشکی ( اورژانس قلب -AEDsSaveLives - defibrillation - الگوريتم - CPR-3)
بسته آموزشي آشنایی با بیماریهای داخلی و جراحی (نارسايي تنفسي )
بسته آموزشي مراقبت از بیمار در بخش تصویر برداری پزشکی (معرفی و تشخیص)
بسته آموزشي تکنیک های بیهوشی (بيماري هاي كليه -Morbid Obesity )
بسته آموزشي اصول بیهوشی(آماده سازي بيمار قيل از عمل - اداره راه هوايي)
بسته آموزشي روش بیهوشی 2 (ترانسفوزيون اريتروسيت -الكتروكارديوگرافي - سالمندان - بالانس انستزیاAirway Management  - هیپوتانسیون کنتروله)                                                                               ناصر قربانیان 
                         
بسته آموزشي روش بیهوشی (1)(Advanced-Airway-Management - Laryngeal Mask - ترنسفوزیون حجیم - تاریجچه تزریق خون - مایع درمانی - نحوۀ قرارگيري بيمار و خطرات همراه)
بسته آموزشي اصول مراقبتهای ویژه (Tracheostomies- percutaneous dilatation - portex percutaneous dilation tracheostom)

بسته آموزشي فوریت های پزشکی (pad_training_presentation[1] -  firstaidupdates - CPRChanges - CPR1airway managemant - AED1 -BASIC FIRST AID)

 

                                                                             معروف انصاری کزج

بسته آموزشي روش بیهوشی (3) (لاپاراسکوپی و بیهوشی)