سه شنبه 20 آذر 1397 _ 03 ربيع الثاني 1440 _ 11 دسامبر 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
  بخشها و امكانات و تجهيزات كتابخانه

1) سالن مطالعه و مخزن
در حال حاضر كتابخانه دانشکده پیراپزشکی به صورت قفسه باز اداره می شود و شامل دو سالن می باشد. سالن مطالعه و مخزن 1 به مساحت تقريبي 264 متر مربع و سالن مطالعه و مخزن 2 به مساحت تقریبی 112 مترمربع مي
باشد.
سالن مطالعه و مخزن 1: شامل کتابهای تخصصی و عمومی دانشکده پیراپزشکی که مشتمل بر 5000 جلد کتاب فارسی و 2000 جلد کتاب لاتین می باشد.
سالن مطالعه و مخزن 2: بنا به دستور ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر صومی در شهریور ماه 1393 کتابخانه معارف دانشگاه به این بخش انتقال یافت و در حال حاضر مشتمل بر 8000 جلد کتاب فارسی تخصصی معارف می باشد.

 2) بخش امانت
در این بخش امانت منابع و فعالیت مرجع صورت می گیرد. ضوابط امانت در قسمت عضویت و امانت اشاره شده است.

 3) بخش آماده سازی
 در این بخش امور مربوط به آماده سازی کتاب از قبیل چسابدن لیبل و جیب و بارکد کتاب و سایر فعالیتهای مربوطه صورت می گیرد.

 4) بخش مرجع
 این بخش شامل کتب مرجع جهت استفاده اعضای هیئت علمی و دانشجویان دایر می باشد.