چهارشنبه 26 دي 1397 _ 09 جمادى الأولى 1440 _ 16 ژانویه 2019
جستجو :
 منوی اصلی
 
  خدمات كتابداري و اطلاع ‎رساني
 

خدمات كتابداري و اطلاع رساني

پذيرش عضو و ارائه خدمات امانت به شرح ذيل:
- دانشجويان روزانه و شبانه، اساتيد و كاركنان دانشكده بنا به درخواست و طبق آئين
نامه به عضويت كتابخانه درآمده و از امكانات موجود استفاده مي نمايند.
- محققان و دانشجويان وابسته به ساير دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي تبریز با ارائه کارت شناسایی معتبر از منابع موجود استفاده مي
نمايند.
- مراجعين آزاد و غير وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تبریز مجاز به مطالعه منابع در محل كتابخانه مي
باشند.
- پي گيري و ارائه اطلاعات مربوط به نمايشگاههاي كتاب (كاتالوگها و بروشورها) به اعضاء هيأت علمي و كمك به جستجوي منابع موجود در راستاي خريد آخرين و مناسبترين منابع آموزشي.
- راهنمایی و ارئه خدمات مرجع به مراجعه کنندگان به منظور استفاده موثر از کتابخانه ومنابع آن.