چهارشنبه 30 خرداد 1397 _ 05 شوال 1439 _ 20 ژوئن 2018
جستجو :
  پرسشنامه NEO
پرسشنامهNEO: پرسشنامه NEO يكي از جديدترين پرسشنامه هاي مربوط به ارزيابي ساخت شخصيت بر اساس ديدگاه تحليل عاملي است. اين آزمون به لحاظ انعكاس 5 عامل اصلي امروزه به عنوان يك مدل فراگير بر اساس تحليل عوامل محسوب مي شود و گستردگي كاربرد آن در ارزيابي شخصيت افراد سالم و نيز در امور باليني مي تواند يكي از مناسبترين ابزار ارزيابي شخصيت باشد. اين آزمون به دليل بررسيهاي گوناگون در گروههاي سني و در فرهنگهاي مختلف روي آن صورت گرفته است مي تواند يكي از جامع ترين آزمونها در زمينه ارزيابي شخصيت باشد.
نوشته شده در   چهارشنبه سی ام تير 1395  ساعت  13:39