ساعات ملاقات رئیس دانشکدهزمان ملاقات عمومی دانشکده:          دوشنبه    ساعت 12 - 10

زمان ملاقات اختصاصی با دانشجویان:  چهارشنبه ساعت 12 - 10


 
  • نوشته شده
  • در سه شنبه بیست و سوم آذر 1400
  • ساعت 02:25
  • توسط بهرام فرجی
  • تعداد بازدید : 223
captcha refresh