شنبه 18 ارديبهشت 1400 _ 25 رمضان 1442 _ 8 مه 2021
جستجو :
 منوی اصلی
 
  دانش آموختگان گروه
 
دانش آموختگان این گروه آموزشی در سالهای قبل کاردانهای هوشبری بودند که در مراکز آموزشی درمانی به خدمات رسانی مشغول می باشند. از مهر ماه سال 1386 نیز مقطع کارشناسی ناپیوسته هوشبری دوره روزانه در دانشکده راه اندازی و دانشجو پذیرش می گردد.

از مهرماه 1387 مقطع کاردانی حذف و مقطع کارشناسی پیوسته راه اندازی میشود. در دوره روزانه و در نیمسال اول و دوم کلاً به تعداد 40 نفر پذیرش می شود. دوره شبانه کارشناسی ناپیوسته نیز راه اندازی و دانشجو پذیرش می شود.