برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز - معروف انصاری کزج

نام استاد معروف انصاری کزج
گروه آموزشی هوشبری
درجه علمی مربی
شروع به خدمت از سال 1371
رشته تحصیلی هوشبری
محل تحصیل دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تلفن 33348573
آدرس پست الکترونیکی

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


سوابق اجرایی


-  مدیر گروه آموزشی هوشبری دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مدت 5/5 سال از سال 1383 تا 1387  و از سال 1388 تا 1390

- سرپرست معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مدت 2 سال از سال 1385 تا 1387      

عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مدت 2 سال از سال1385 تا 1387

- عضو شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی به مدت 4 سال از سال 1384 تا 1387  و از سال 1388 تا 1390

- سرپرست گروه آموزشی هوشبری از تاریخ 17/8/1388 تا 12/2/1390.