دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز - میر سجاد سید موسوی

میر سجاد سید موسوی

علوم پایه
درجه علمی : استادیار
شروع به خدمت :
رشته تحصیلی : حقوق
محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی تهران
تلفن : 33361900
آدرس پست الکترونیکی : mosavi_saied@yahoo.com

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


برنامه درسی ترم جدید


در حال به روز رسانی ...

سوابق اجرایی


سوابق اجرایی :

1- رئیس اداره رفاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز (7سال)

2- رئیس گروه کارشناسان تشکیلات و بهبود روشها(5سال)

3- مشاور حقوقی دانشجویان (مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویی)

4- کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت کارکنان (2سال)

5- کارشناس فوق برنامه دانشجویان (1سال)

6- مشارکت در برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی ( 3 همایش)

7-- برگزاری همایش تجزیه و تحلیل مشاغل (دبیر همایش) دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1388