دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز - میر سجاد سید موسوی

میر سجاد سید موسوی

علوم پایه
درجه علمی : دانشیار
شروع به خدمت :
رشته تحصیلی : حقوق
محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی تهران
تلفن : 33361900
آدرس پست الکترونیکی : mosavis@tbzmed.ac.ir

برنامه درسی ترم جدید


لطف جهت مشاهده کلیک کنید.

سوابق اجرایی


سوابق اجرایی :

1- رئیس اداره رفاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز (7سال)

2- رئیس گروه کارشناسان تشکیلات و بهبود روشها(5سال)

3- مشاور حقوقی دانشجویان (مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویی)

4- کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت کارکنان (2سال)

5- کارشناس فوق برنامه دانشجویان (1سال)

6- مشارکت در برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی ( 3 همایش)

7-- برگزاری همایش تجزیه و تحلیل مشاغل (دبیر همایش) دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1388

8- رئیس اداره آموزش تا تاریخ 1401

طرح درس