برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز - ناصر قربانیان

نام استاد ناصر قربانیان

گروه آموزشی هوشبری
درجه علمی مربی
شروع به خدمت
رشته تحصیلی هوشبری
محل تحصیل دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تلفن 33344274
آدرس پست الکترونیکی

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


سوابق اجرایی


* رئیس اداره آموزش دانشکده پزشکی از سال 1378 تا 1379

* معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی از سال 1379 تا 1383

* معاون اداری و مالی دانشکده پیراپزشکی از سال 1383 تا 1385

* سرپرست گروه آموزشی هوشبری دانشکده پیراپزشکی  از سال 1387 تا 1388

* مدیر گروه آموزشی گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی از سال 1390 تا 1393

* معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی از سال 1390 تا کنون

* عضو بورد دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی از سال 1392 تا کنون