برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of medicine

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 12 آذر 1397
کد 494

مهلت حذف اضطراری

تا پایان روز 97/9/13
طبقه تقویم آموزشی دانشگاه، مهلت حذف اضطراری تا پایان وقت اداری روز 97/9/13 می باشد.