دکتر داوود خضرلو


سمت سازمانی:سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری , مدیر گروه رادیولوژی , عضو هیات علمی , مسئول ODE

  • 33368733
  • https://paramedfac.tbzmed.ac.ir/PChart/223/129/