معصومه مرتضوی امراله

مدرک تحصیلی: لیسانس پژوهشگری علوم اجتماعی

شرح وظایف:

ü انجام امور مربوط به طرحهای تحقیقاتی

ü انجام امور مربوط به پایاننامه ها

ü مدیریت سامانه پژوهه

ü انجام امور مربوط به اعزام اعضای هیات علمی به کنگره های داخلی وخارجی

ü تهیه وتنظیم آمار مربوط به مقالات منتشره در مجلات وخلاصه مقالات داخلی و خارجی و....

 


سمت سازمانی:کارشناس تحقیقات و فناوری

  • 33392637
  • https://paramedfac.tbzmed.ac.ir/PChart/223/20/