دکتر سید رضا مودب

 

نام: سیدرضا

نام خانوادگی: مؤدب

گروه آموزشی: علوم آزمایشگاهی

مرتبه علمی: استاد

فعالیتهای آموزشی: تدریس دروس میکروب شناسی نظری - عملی، باکتری شناسی نظری - عملی، اصول ایمنی و حفاظت
در آزمایشگاه، اصول مدیریت در آزمایشگاه

سوابق اجرائی: رئیس دانشکده پیراپزشکی، معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی ، مسئول فنی آزمایشگاه مرکز تحقیقات
سل و بیماریهای ریوی ، سرپرست و مدیریت گروه علوم آزمایشگاهی ، معاون گروه علوم آزمایشگاهی ، مسئول نظام استاد راهنمای
دانشکده، مشاور دانشجویان

پست الکترونیک: seyyedreza_moaddab@yahoo.com

 

 


سمت سازمانی:عضو هیات علمی

  • 33344777
  • https://paramedfac.tbzmed.ac.ir/PChart/223/57/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید