فرزانه جعفرقلی پور

شرح وظايف :

·          کسب دستورالعمل های لازم و برنامه کار از مدیر گروه مربوطه

·          تحویل گرفتن انواع نامه ها ، تفکیک و توزیع آنها بین اعضای هیات علمی گروه

·          تهیه پیش نویس و تایپ کلیه نامه ها و صورتجلسات و اسکن نمودن برخی از مستندات نامه های گروه  مربوطه، اقدام جهت نگهداری و بایگانی موارد فوق

·          پاسخگویی لازم به مراجعین حضوری و تلفنی

·          تنظیم و الکترونیکی نمودن کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گروه بصورت فایل آماده

·          هماهنگی و دعوت از اعضای هیات علمی جهت تشکیل جلسات ماهانه شورای آموزشی گروه

·          نامه رسانی گروه هوشبری

·          انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات

 


سمت سازمانی:

  • 04113348573