پنجشنبه 1 اسفند 1398 _ 25 جمادى الثانية 1441 _ 20 فوریه 2020
جستجو :
 منوی اصلی
 
  دکتر محمود نظرپور
نام: محمود

نام خانوادگی: نظرپور

گروه آموزشی: رادیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: فیزیک پزشکی

علایق پژوهشی: فیزیک پزشکی بخصوص MRI بویژه در زمینه perfusion

فعالیتهای آموزشی : 1- فیزیک پایه 1 (ریاضی و شیمی) 2- درس عملی ازمایشگاه حالت جامد 2 (فیزیک) 3- درس عملی ازمایشگاه فیزیک پایه 2 (شیمی ، فیزیک و ریاضی) 4- درس عملی ازمایشگاه فیزیک پایه 3 (فیزیک) 5- درس عملی ازمایشگاه حرارت (عمران و مکانیک) 6- درس عملی ازمایشگاه فیزیک( زیست شناسی) 7- درس عملی ازمایشگاه نور (نقشه برداری) 8- درس عملی ازمایشگاه الکتریسیته و مغناطیس (کشاورزی) 9- درس عملی ازمایشگاه فیزیک عمومی (کشاورزی، رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی) 10- فیزیک عمومی (کتابداری و رادیولوژی)11 - فیزیک پیش دانشگاهی (مدارک پزشکی) 12- فیزیک پرتوها (رادیولوژی) 13- فیزیک پرتوهای تشخیصی (رادیولوژی) 14- فیزیک پرتو شناسی (رادیولوژی) 15- فیزیک هوشبری (هوشبری) 16- فیزیک پزشکی MRI (رزیدنتهای رادیولوژی) 17- فیزیک حیاتی (علوم آزمایشگاهی)


فعالیتهای پژوهشی :

1- -بررسي نگرش دانشجويان نسبت به مواد مخدر و ميزان آگاهي ، مهارت هاي اجتماعي در دانشجويان ساكن خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

2- تعيين دز بهينه ماده كنتراست در تصوير برداري (MRI) T1- weighted در ناحيه هيپوفيز


مقالات و کنگره ها :

1. محمود نظرپور، حسن بیدادی

بررسی تجربی خواص الکتریکی ساختارهای Au /Zro /Cu و Au /Zro2 /Cu در دماهای مختلف، سومین کنفرانس ماده چگال ایران، 29- 31 اردیبهشت 1371 ، دانشگاه فردوسی 
2. Nazarpoor . M ; Thacker . N. A and Zhu . X . P
Title: The comparison of between flow dynamics and dynamic susceptibility contrast magnetic resonance imaging using a flow phantom, 7 th Annual Seminar of Iranian Students in Europe on 20 – 21th May 2000, UMIST, Manchester – UK.

3. Thacker. N. A; Zhu . X . P ; Nazarpoor. M ; Moonen. C and Jackson . A
Title: New Approach for the Estimation of MTT in Bolus Passage Perfusion Techniques, Conference of Medical Image Understanding and Analysis 2000
10 – 11th July 2000, University College London.

4. Nazarpoor . M ; Thacker . N. A and Zhu . X . P
Title: Construction of a flow phantom to create similar velocities to flow in arteries, capillaries and veins in brain with Dynamic susceptibility contrast magnetic resonance imaging (DSC MRI). 1st Iranian Medical Science Postgraduate Student Conference 20-22 August 2000, Tehran - Iran

5. Nazarpoor Mahmood, Moody Alan R, Martel Anne L and Morgan Paul S
Title of poster: Evaluation of a new T1-weighted technique to assess perfusion parameters with a MRI phantom, April 2001, School of Medical and Surgical Sciences, Nottingham

6. Nazarpoor Mahmood, Moody Alan R, Martel Anne L and Morgan Paul S
Title of presentation: Evaluation of a new T1-weighted technique to assess perfusion parameters with a MRI phantom. 8th Annual Seminar of Iranian Students in Europe on 5 - 7 May 2001, UMIST, Manchester

7. Nazarpoor Mahmood, Moody Alan R, Martel Anne L and Morgan Paul S
Title of presentation: The relationship between contrast agent concentration and signal intensity on T1 weighted images in MRI. 9th Annual Seminar of Iranian Students in Europe on 29 - 30 June 2002, Birmingham

8. Nazarpoor Mahmood
Title of presentation: Part (1), The relationship between contrast agent concentration and signal intensity on T1 weighted images in MRI. Part (2), Evaluation of a new T1-weighted technique to assess perfusion parameters with a MRI phantom, 22 July 2002, School of Medical and Surgical Sciences, Nottingham

9. Nazarpoor Mahmood, Moody Alan R, Martel Anne L and Morgan Paul S
Title of poster: The relationship between contrast agent concentration and signal intensity on T1 weighted images for measuring perfusion with MRI, 20th Annual Scientific Meeting, September 18 - 21 2003, ESMRMB Rotterdam

10. Nazarpoor Mahmood
Title of poster: The inflow effect of signal intensity on T1-weighted images using inversion recovery (IR) sequence for measuring perfusion with MRI, 21th Annual Scientific Meeting, September 9-12, 2004, ESMRMB, Copenhagen, Denmark


11. Nazarpoor Mahmood
Title of poster: The effect of repetition time on the relationship between contrast agent concentration and signal intensity on T1 weighted images using inversion recovery (IR) sequence, 21th Annual Scientific Meeting, September 9-12, 2004, ESMRMB, Copenhagen, Denmark


12. Nazarpoor Mahmood
Title of poster: Evaluation of flow measurement from the first pass bolus T1 technique on T1-weighted images using inversion recovery (Linear Phase-Encoding acquisition) sequence, 22th Annual Scientific Meeting, September 15 - 18, 2005, ESMRMB, Basel, Swiss

13. Nazarpoor Mahmood
Title of presentation: Evaluation of flow measurement from the first pass bolus T1 technique on T1-weighted images using inversion recovery (Centre out Phase-Encoding acquisition) sequence, 12 th Iranian Biomedical Engineering Conference 25- 27 Aban, 1384, Sahand University, Tabriz, Iran

14. Nazarpoor Mahmood, Moody Alan R, Martel Anne L and Morgan Paul S
Title of poster: Perfusion measurement on normal subjects with inflow corrected T1 technique on T1-weighted images using inversion recovery sequences, 23th Annual Scientific Meeting, September 21 - 23, 2006, ESMRMB, Warsaw, Poland

15. Nazarpoor Mahmood
Title of presentation: Maximum linear relationship between contrast agent concentration and signal intensity on T1 weighted images using inversion recovery and saturation recovery sequences (Centre out Phase-Encoding acquisition) in MRI, 8 th Iranian Congress of Medical Physics 28-29 May, 2008, Shahid Beheshty University, Iran

16. Nazarpoor Mahmood
Title of poster: Non uniformity of different coils in MRI, 8 th Iranian Congress of Medical Physics 28-29 May, 2008, Shahid Beheshty University, Iranمدارک تحصیلی: دکترا

سوابق تدریس:

سوابق اجرایی:

1- مسئول تبلیغات جهاد سازندگی آمل

2- عضو شورای مدیریت دانشکده علوم (کمیته علوم تجربی) دانشگاه تبریز

3- عضو شورای آموزشی دانشکده علوم (کمیته علوم تجربی) دانشگاه تبریز

4- عضو شورای پژوهشی دانشگاه تبریز

5- مسئول دفتر پشتیبانی جبهه و جنگ جهاددانشگاهی تبریز

6- عضو ستاد مشترک امداد و درمان جنگ استان آذربایجانشرقی

7- عضو ستاد پشتیبانی جنگ دانشگاه تبریز

8- دبیر شورا و مسئول بخش اداری و مالی جهاددانشگاهی تبریز

9- رئیس جهاددانشگاهی واحد استان آذربایجانشرقی

10- عضو شواری فرهنگی دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز

11- معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه تبریز

12- دبير کمیته انطباق امور اداری و فنی پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام

13- عضو شوراي بورس دانشگاه

14- عضو شورای تامین بهداشت روانی و مشاوره دانشجویان دانشگاه

15- نايب رئيس ستاد شاهد

16- سرپرست دانشجويان بورسيه غير ايراني دانشگاه

17- عضو هيئت امناي موزه دانشگاه


آدرس الکترونیکی: mnazarpoor@yahoo.co.uk
nzarpoorm@tbzmed.ac.ir
شماره تماس محل کار: 3368733-0411

شماره فکس محل کار: 3368733-0411

آدرس محل کار:
دانشکده پیراپزشکی – گروه رادیولوژی


برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

 
Name: Mahmood Family name: Nazarpoor Radiology Dept. Academic degree: P.h.D Field of study : Medical Physics Research Interests: Educational Activities: Diploma: P.h.D Teaching Experience: Exechutive Experience: Email address: mnazarpoor@yahoo.co.uk nzarpoorm@tbzmed.ac.ir Work tel No: 0411-3368733 Work fax No: 0411-3368733 Work address: Department of Radiology Paramedical School Tabriz University of Medical Science Post code: 5166615739 Tabriz - Iran

for more information