جمعه 30 مهر 1400 _ 15 ربيع الأول 1443 _ 22 اکتبر 2021
جستجو :
 منوی اصلی
 
  طرح دروس گروه رادیولوژی

 طرح دروس دکتر سید مصطفی قوامی
        بیماری شناسی (Pdf
        كارآموزي سونوگرافي (Pdf
        ارزیابی تصاویر پزشکی (1 ) (Pdf)
        ارزیابی تصاویر پزشکی (2) (pdf)

 طرح دروس  مهندس اسماعیل پسیانیان
        فیزیک پرتوشناسی تشخیصی پيوسته (Pdf)
        فیزیک پرتوشناسی تشخیصی نا پيوسته (Pdf)
        ثبت و نمایش تصاویردرپزشکی (Pdf
        تصویربرداری با امواج فراصوتی در پزشکی (Pdf
        كارآموزي 3 (Pdf
        كارآموزي 4 (Pdf )
        روشهاي پرتونگاري 1 (Pdf)
        روشهاي پرتونگاري 2 (Pdf)

طرح دروس دکتر ناهیده قره آغاجی

         آشنایی با ساختمان و ویژگی‌های مواد کنتراست‌زا در تصویربرداری پزشکی (pdf)

         اصطلاحات پزشکی در رادیولوژی (pdf)

         اصول فیزیکی، تکنیک ها و جنبه های بالینی سیستم های تصویربرداری ام آر آی (pdf)

         اصول فیزیکی سیستم های توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن) (pdf)
         اصول فیزیکی، تکنیک ها و جنبه های بالینی سیستم های توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن) (pdf)

         تکنیک ها و جنبه های بالینی تصویربرداری (ام آر آی) (pdf)

         تکنیک ها و جنبه های بالینی توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن) (pdf)

         روش های پرتونگاری 1 (pdf)

         روش های پرتونگاری اختصاصی (pdf)

         روش های پرتونگاری 3 (pdf)

         اصول فیزیکی سیستم های تصویربرداری (ام آر آی) (pdf)

         کارآموزی 2 (pdf)

         کارآموزی 3 (pdf)

         کارآموزی 4 (pdf)


طرح دروس دکتر فخرالسادات سجادیان
        
آناتومی 3 (رادیولوژی ترم3) (PDF)
         آناتومی (ارادیولوژی ترم 1) (PDF)
         بافت شناسی نظری (رادیولوژی ترم 3) (PDF)
         آناتومی 2 (رادیولوژی ترم 2) (PDF)
         آناتومی 2 (هوشبری-پیوسته ترم2) (PDF)
         آناتومی مقطعی (رادیولوژی ترم 4) (PDF)
         آناتومی (هوشبری-ناپیوسته ترم 1) (PDF)
         آناتومی (علوم آزمایشگاهی-پیوسته ترم 1) (PDF)
         آناتومی 1 (هوشبری- کارشناسی پیوسته ترم 1) (PDF)
         آناتومی مقطعی (Pdf)

طرح درسی آقای دکتر خضرلو
       کاربرد کامپیوتر در تصویربرداری پزشکی (pdf)
        دوزیمتری پرتوهای یونیزان (Pdf)
        رادیوبیولوژی (Pdf)
        

 


                                                 دروس مدرسین مدعو

طرح دروس مهندس محمد حسین رحم جو
        تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاههای رادیولوژی (pdf)
        تضمین و کنترل کیفی (pdf)