پنجشنبه 8 آبان 1399 _ 11 ربيع الأول 1442 _ 29 اکتبر 2020
جستجو :
 منوی اصلی
 
  رزومه دکتر شفایی
 
نام:عباس

نام خانوادگی: شفائی

گروه آموزشی: رادیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: فیزیک پزشکی

علایق پژوهشی: دوزیمتری تصویربرداری پزشکی- شبیه سازی مونت کارلو- رادیوتراپی

فعالیتهای آموزشی: تدریس

مدارک تحصیلی: کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکترای تخصصی

سوابق تدریس: فیزیک پرتوشناسی- دوزیمتری پرتوها- فیزیک رادیوتراپی- تجهیزات پزشکی- فیزیک عمومی و پایه – فیزیک پزشکی

سوابق اجرایی: رئیس آموزش- معاون پژوهشی

آدرس الکترونیکی: Shafaei36 @ yahoo. com

شماره تماس محل کار: 3368733 -0411

شماره فکس محل کار: 3368733-0411

آدرس محل کار:
دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده پیراپزشکی – گروه رادیولوژی


 
Name: Abbas
Family name: Shafaei
Radiology Dept.
Academic degree: Assisant professor
Field of study : Medical physies
Research Interests: Radiation Dosimetry , Medical Imaginy , Montecarlo Simulation- and Radiotherapy
Educational Activities: Education field
Diploma: B.S.c , M.S.c, P.h.D
Teaching Experience: Radiationphysics Dosimetry of Radiation , physics of Radiotherapy , Medical Instromentation , Basic physics and Medical physics
Exechutive Experience:
Email address: Shafaei36 @ yahoo. com
Work tel No: 0411-3368733
Work fax No: 0411-3368733
Work address: Dcpartmennt of Radiology Paramedical school, Tabriz University of Medical SCience , Iran