يکشنبه 1 ارديبهشت 1398 _ 15 شعبان 1440 _ 21 آوریل 2019
جستجو :
 منو
 
 اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
محمد اصغرزاده
نام استاد : محمد اصغرزاده
گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیات علمی
درجه علمی : استاد تمام
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : علوم آزمایشگاهی - فرآورده های بیولوژیک ( بیو تکنولوژی پزشکی )
تلفن : 33371971
صفحه اصلی : http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
مجید اصلان آبادی
نام استاد : مجید اصلان آبادی
گروه آموزشی : علوم پایه
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیات علمی
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : علوم پایه
تلفن : 33361900
صفحه اصلی : http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
معروف انصاری کزج
نام استاد : معروف انصاری کزج
گروه آموزشی : هوشبری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیات علمی
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هوشبری
تلفن : 33348573
صفحه اصلی : http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
حسین  جلایی نوبری
نام استاد : حسین جلایی نوبری
گروه آموزشی : معارف اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیات علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معارف اسلامی
تلفن : 33341674
صفحه اصلی : http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
بهرام جمالی
نام استاد : بهرام جمالی
گروه آموزشی : علوم پایه
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هيات علمي
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی ورزشی
تلفن : 33362081
صفحه اصلی : http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/teacher/Bahram Jamali
ایمیل :
ناصر خدایاری
نام استاد : ناصر خدایاری
گروه آموزشی : علوم پایه
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر گروه علوم پایه
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : علوم پایه
تلفن : 33361900
صفحه اصلی : http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
داود خضرلو
نام استاد : داود خضرلو
گروه آموزشی : رادیولوژی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر گروه رادیولوژی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیک پزشکی
تلفن : 33368733
صفحه اصلی : http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/teacher/davood khezerloo
ایمیل :
آصف خليلي
نام استاد : آصف خليلي
گروه آموزشی : علوم پایه
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیات علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگليسي
تلفن : 33361900
صفحه اصلی : http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
یوسف خیری
نام استاد : یوسف خیری
گروه آموزشی : معارف اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیات علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معارف اسلامی
تلفن : 33341674
صفحه اصلی : http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
اکبر ساجدی
نام استاد : اکبر ساجدی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیات علمی
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فقه و اصول
تلفن : 33341674
صفحه اصلی : http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :