برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دانشکده پیرا پزشکیParamedical Faculty

فهرست اصلی
 اعضای هیئت علمی
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : محمد اصغرزاده
گروه آموزشی : علوم آزمایشگاهی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیات علمی
درجه علمی : استاد تمام
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : علوم آزمایشگاهی - فرآورده های بیولوژیک ( بیو تکنولوژی پزشکی )
تلفن : 33371971
صفحه اصلی : http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : مجید اصلان آبادی
گروه آموزشی : علوم پایه
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیات علمی
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : علوم پایه
تلفن : 33361900
صفحه اصلی : http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : معروف انصاری کزج
گروه آموزشی : هوشبری
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیات علمی
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هوشبری
تلفن : 33348573
صفحه اصلی : http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : حسین جلایی نوبری
گروه آموزشی : معارف اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیات علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معارف اسلامی
تلفن : 33341674
صفحه اصلی : http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : ناصر خدایاری
گروه آموزشی : علوم پایه
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر گروه علوم پایه
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : علوم پایه
تلفن : 33361900
صفحه اصلی : http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : داود خضرلو
گروه آموزشی : رادیولوژی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر گروه رادیولوژی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیک پزشکی
تلفن : 33368733
صفحه اصلی : http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/teacher/davood khezerloo
ایمیل :
نام استاد : آصف خليلي
گروه آموزشی : علوم پایه
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیات علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگليسي
تلفن : 33361900
صفحه اصلی : http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : یوسف خیری
گروه آموزشی : معارف اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیات علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : معارف اسلامی
تلفن : 33341674
صفحه اصلی : http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : اکبر ساجدی
گروه آموزشی : معارف اسلامی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیات علمی
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فقه و اصول
تلفن : 33341674
صفحه اصلی : http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : رادیولوژی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : عضو هیات علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : علوم تشریحی
تلفن : 33356911
صفحه اصلی : http://paramedfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :