جمعه 28 مهر 1396 _ 29 محرم 1439 _ 20 اکتبر 2017
جستجو :
 منوی اصلی
 
  طرح دروس گروه رادیولوژی

 طرح دروس دکتر سید مصطفی قوامی
        بیماری شناسی (Pdf
        كارآموزي سونوگرافي (Pdf
        ارزیابی تصاویر پزشکی (1 ) (Pdf)
        ارزیابی تصاویر پزشکی (2) (pdf)

 طرح دروس  مهندس اسماعیل پسیانیان
        فیزیک پرتوشناسی تشخیصی پيوسته (Pdf)
        فیزیک پرتوشناسی تشخیصی نا پيوسته (Pdf)
        ثبت و نمایش تصاویردرپزشکی (Pdf
        تصویربرداری با امواج فراصوتی در پزشکی (Pdf
        كارآموزي 3 (Pdf
        كارآموزي 4 (Pdf )
        روشهاي پرتونگاري 1 (Pdf)
        روشهاي پرتونگاري 2 (Pdf)

طرح دروس دکتر ناهیده قره آغاجی

         آشنایی با ساختمان و ویژگی‌های مواد کنتراست‌زا در تصویربرداری پزشکی (pdf)

         اصطلاحات پزشکی در رادیولوژی (pdf)

         اصول فیزیکی، تکنیک ها و جنبه های بالینی سیستم های تصویربرداری ام آر آی (pdf)

         اصول فیزیکی سیستم های توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن) (pdf)
         اصول فیزیکی، تکنیک ها و جنبه های بالینی سیستم های توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن) (pdf)

         تکنیک ها و جنبه های بالینی تصویربرداری (ام آر آی) (pdf)

         تکنیک ها و جنبه های بالینی توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن) (pdf)

         روش های پرتونگاری 1 (pdf)

         روش های پرتونگاری اختصاصی (pdf)

         روش های پرتونگاری 3 (pdf)

         اصول فیزیکی سیستم های تصویربرداری (ام آر آی) (pdf)

         کارآموزی 2 (pdf)

         کارآموزی 3 (pdf)

         کارآموزی 4 (pdf)

طرح دروس دکتر فخرالسادات سجادیان
        
آناتومی 3 (رادیولوژی ترم3) (PDF)
         آناتومی (ارادیولوژی ترم 1) (PDF)
         بافت شناسی نظری (رادیولوژی ترم 3) (PDF)
         آناتومی 2 (رادیولوژی ترم 2) (PDF)
         آناتومی 2 (هوشبری-پیوسته ترم2) (PDF)
         آناتومی مقطعی (رادیولوژی ترم 4) (PDF)
         آناتومی (هوشبری-ناپیوسته ترم 1) (PDF)
         آناتومی (علوم آزمایشگاهی-پیوسته ترم 1) (PDF)
         آناتومی 1 (هوشبری- کارشناسی پیوسته ترم 1) (PDF)
       


                                                 دروس مدرسین مدعو

طرح دروس دکتر عباس شفائی 
        
دوزیمتری پرتوهای یونیزان (Pdf)
        رادیوبیولوژی (Pdf)
        فیزیکعمومی (Pdf)

طرح دروس مهندس محمد حسین رحم جو
        تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاههای رادیولوژی (pdf)
        تضمین و کنترل کیفی (pdf)

طرح دروس آقای  محمد علي اوچي
        آناتومی مقطعی (Pdf)

طرح دروس آقای دکتر سید حسین راستا
        کاربرد کامپیوتر در تصویربرداری پزشکی (pdf)