روز معلم گرامی باد
ششمین فراخوان طرح های پژوهشی نصر
فراخوان تماتیک در حوزه آموزش داندانپزشکی
گرنت مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی
پیام رئیس دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز آزمایشگاه
روز پزشک گرامی باد

استارتاپ با موضوع مواد و تجهیزات پزشکی

مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی استان سمنان برگزار می کند

خود مراقبتی آسم

بسته های آموزشی

مراسم معارفه ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی

در تالار دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید...

انتصاب ریاست دانشکده پیراپزشکی

جناب آقای دکتر محمد آهنگرزاده رضایی

ارتقاء رتبه علمی

دکتر جلال عبدالعلیزاده

محقق برگزیده دانشکده پیراپزشکی

بیستمین جشنواره پژوهش، فناوری و کارآفرینی

    کارگاه تاب آوری

    ویژه اساتید و کارکنان دانشکده پیراپزشکی

    کارگاه آشنایی با ماده مخدر BT

    ویژه اساتید و کارکنان دانشکده پیراپزشکی