برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده پیراپزشکی قسمت یا واحـد : رئیس دانشکده
اسامـی افــــراد : دکتر سید رضا مؤدب شماره داخلــی : 33392627
شماره مستقیم : 33344777 شمــاره فـکـس : 33361300
نام حــــــــــوزه : دانشکده پیراپزشکی قسمت یا واحـد : معاون آموزشی
اسامـی افــــراد : ناصر قربانیان شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33344274 شمــاره فـکـس : 33361300
نام حــــــــــوزه : دانشکده پیراپزشکی قسمت یا واحـد : معاون اداری و مالی
اسامـی افــــراد : خسرو کلاهدوزان شماره داخلــی : 33392646
شماره مستقیم : 33345164 شمــاره فـکـس : 33361300
نام حــــــــــوزه : دانشکده پیراپزشکی قسمت یا واحـد : معاون پژوهشی
اسامـی افــــراد : دکتر سید رضا مؤدب شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33342563 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده پیراپزشکی قسمت یا واحـد : مدیر گروه هوشبری
اسامـی افــــراد : خسرو کلاهدوزان شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33348573 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده پیراپزشکی قسمت یا واحـد : مدیر گروه رادیولوژی
اسامـی افــــراد : ناهیده قره آغاجی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33356911 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده پیراپزشکی قسمت یا واحـد : مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
اسامـی افــــراد : سید منوچهر نورآذریان شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33371971 شمــاره فـکـس : 33371971
نام حــــــــــوزه : دانشکده پیراپزشکی قسمت یا واحـد : مدیر گروه معارف اسلامی
اسامـی افــــراد : میر محسن عرفانی راد شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33341674 شمــاره فـکـس : 33364138
نام حــــــــــوزه : دانشکده پیراپزشکی قسمت یا واحـد : مدیر گروه علوم پایه
اسامـی افــــراد : دکتر ناصر خدایاری شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33361900 شمــاره فـکـس : 33361900
نام حــــــــــوزه : دانشکده پیراپزشکی قسمت یا واحـد : رئیس اداره امور عمومی
اسامـی افــــراد : عارفه سید شوری شماره داخلــی : 33392639
شماره مستقیم : 33344268 شمــاره فـکـس :