دفتر توسعه آموزش (EDO)


مقدمه: 
نظامهای آموزشی و فعالیتهای حاکم بر آن همواره دستخوش تغییر و تحول بوده است ، و تحول آموزش معلول تحول اجتماعی و علوم و فنآوری است. در جوامع پیشرفته و  پیچیده امروزی سرعت تحول نظامهای آموزشی آنچنان سریع است که هرچندسال یکبار ، در ساختار آموزشی یک دگرگونی کلی ایجاد می شود. بنابراین نظارت ،  بازبینی و اصلاح در روشهای آموزش امری اجتناب ناپذیر است.  همانطور که میدانیم آموزش  فعاليتي است دو طرفه بين ياد دهنده و ياد گيرنده و زيرنظرياددهنده ، که تغییراتی نسبتا پایدار در سه زمینه دانش ، نگرش و مهارت بتواند ایجاد کند.
 
مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي  (EDC)  و دفاتر توسعه آموزش علوم پزشكي  (EDO) به عنوان كانون هاي تفكر و نوآوري در راستاي ارتقاي كيفي آموزش در دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پز شكي و خدمات بهداشتي درماني كشور راه اندازي شده و فعاليت هاي متنوعي را در را ستاي رسالت و اهداف خود انجام مي دهند.
 

 


 
  • نوشته شده
  • در دوشنبه هیجدهم آذر 1398
  • ساعت 11:35
  • توسط بهرام فرجی
  • تعداد بازدید : 2404
 EDO
 

آمار کتابخانه دانشکده پیراپزشکی

0
آنــلاین
371
امــروز
610
دیـــروز
9540
مــاه جــاری
44718
ســـال جــاری
19871806
آمــار کــلی