گروه آموزشی هوشبری

 


معرفی گروه:

گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی فعالیت مستقل خود را از سال1372 با آموزش دانشجويان رشته هوشبری در مقطع کاردانی آغاز نمود. در حال حاضر این گروه دارای 5 نفر عضو هیأت علمی و یک نفر کاردان هوشبری می باشد و در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هوشبری دانشجوی شاغل به تحصیل دارد. دروس مربوط به رشته هوشبری از جمله بطور نظری و عملی توسط اعضای هیأ ت علمی گروه تدریس می شود. تعداد دانشجویان رشته هوشبری این گروه هم اکنون حدود 200 نفر در 6 ترم مختلف تحصیلی می باشند. کارآموزی در عرصه دانشجویان هوشبری در قالب برنامه مدون، در گروههای 5 نفری و با حضور اعضای هیأت علمی و همکاری کارشناسان بخشهای مختلف مراکز آموزشی درمانی در 10مرکز آموزشی درمانی صورت می گیرد. ارزیابی دانشجویان در دروس نظری بصورت امتحان میان ترم، پایان ترم انجام شده و دروس عملی و کارآموزی در عرصه بصورت آزمون سازمان یافته بالینی انجام می گیرد.

 
 مدیر گروه اعضای هیئت علمی
 کارمندان گروه رزومه
اساتید مدعو برنامه های آموزشی گروه
دانش آموختگان گروه برنامه استراتژیک گروه
برنامه درسی گروه وب سایت های مرتبط با گروه
طرح دروس فیلم های آموزشی
برنامه هفتگی اساتید لاگ بوک
برنامه کارآموزی  
 

 

 

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه هیجدهم اسفند 1389
  • ساعت 14:51
  • توسط بهرام فرجی
  • تعداد بازدید : 5850
captcha refresh