برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی

اساتید دانشکده پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی

ریحانه ابری

هوشبری استادیار re.abri@tbzmed.ac.ir

محمد اصغرزاده

علوم آزمایشگاهی استاد تمام asgharzadehm@tbzmed.ac.ir 33371971

مجید اصلان آبادی

علوم پایه مربی aslanabadi1@yahoo.com 33361900

معروف انصاری کزج

هوشبری مربی marof_ansari@yahoo.com 33348573

حسین جلایی نوبری

معارف اسلامی استادیار nobari@gmail.com 33341674

بهرام جمالی

علوم پایه استادیار jamalib@tbzmed.ac.ir 33362081

ناصر خدایاری

علوم پایه استادیار khodayarin@tbzmed.ac.ir 33361900

داود خضرلو

رادیولوژی استادیار d.khezerloo@gmail.com 33368733

آصف خليلي

علوم پایه استادیار khalilias@tbzmed.ac.ir 33361900

یوسف خیری

معارف اسلامی دانشیار yousof.khairy@gmail.com 33341674

اکبر ساجدی

معارف اسلامی دانشیار akbarsajedi@gmail.com 33341674

سیمین ستارپور

علوم پایه استادیار sattarpours@tbzmed.ac.ir 33361900

فخرالسادات سجادیان

رادیولوژی استادیار mariasajjadian@yahoo.com 33356911

میر سجاد سید موسوی

علوم پایه استادیار mosavi_saied@yahoo.com 33361900

میکائیل صفایی

معارف اسلامی دانشیار dm_safaei@yahoo.com 33341674

سيد جعفر طباطبايي

معارف اسلامی مربی tabatabaeimj@tbzmed.ac.ir 33341674

جلال عبدالعلیزاده

علوم آزمایشگاهی دانشیار abdolalizadehj@tbzmed.ac.ir 33371971

مهدی عدالتی

علوم آزمایشگاهی استادیار edalatim@tbzmed.ac.ir 33345352

محسن عرفاني راد

معارف اسلامی مربی arfany_sm@yahoo.com 33341674

فریبا عزب دفتری

علوم پایه مربی f_azabdaftari@yahoo.com 33361900

منا فاضل قاضیانی

رادیولوژی استادیار 33368733

ناصر قربانیان

هوشبری مربی 33344274

ناهیده قره آغاجی

رادیولوژی استاد gharehaghajin@tbzmed.ac.ir 33356911

خسرو کلاهدوزان

هوشبری مربی kolahdozank@tbzmed.ac.ir 33348573

سیدرضا مؤدب

علوم آزمایشگاهی استاد moaddabr@tbzmed.ac.ir 33342563

حسن محمد پور انوری

هوشبری دانشیار 33348573

احمد ميرزا آقازاده عطاري

علوم پایه دانشیار mirzamaa708@yahoo.com 33361900

جواد نعمتی

معارف اسلامی دانشیار nematij@tbzmed.ac.ir 33347258