اخبار کتابخانه

ساعت کاری کتابخانه

ساعت کاری کتابخانه
شنبه یازدهم شهريور 1402
تعداد بازدید:4

کارگاه اندنوت

آشنایی با نرم افزار ENDNOTE
چهارشنبه بیست و پنجم مرداد 1402
تعداد بازدید:2
يکشنبه پانزدهم مرداد 1402
تعداد بازدید:2

لیست کتب جدید

کتب جدید خریداری شده 1402
سه شنبه بیستم تير 1402
تعداد بازدید:4

  آمار کتابخانه دانشکده پیراپزشکی

  0
  آنــلاین
  371
  امــروز
  610
  دیـــروز
  9540
  مــاه جــاری
  44718
  ســـال جــاری
  19871806
  آمــار کــلی

  نظرسنجی کتابخانه