گروه آموزشی علوم پایه

 

معرفي گروه:
گروه آموزشی علوم پایه فعاليت خود را به عنوان یک گروه مستقل و به صورت دپارتمان در سال 1370 در دانشکده پیراپزشکی آغاز و با آموزش دانشجویان رشته های مختلف در دوره های روزانه و شبانه به تلاش های خود استمرار بخشیده است. گروه علوم پایه دانشکده علاوه بر 7 نفرعضو هیأت علمی که از نظر استخدامی غالباً در مرحله رسمی – قطعی می باشند از تجارب آموزشی اساتید حق التدریسی نیز به تناسب نیاز استفاده می کند. بافت گروه یاد شده متنوع می باشد و ترکیبی از تخصص های مختلف پایه را در زمینه آمار حیاتی، جامعه شناسی و مردم شناسی، جمعیت شناسی، ادبیات فارسی و زبان انگلیسی و حقوق و سیستم های اطلاع رسانی پزشکی را در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ارشد و دکتری در بر می گیرد که در سطح دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مبادرت به ارائه خدمات آموزشی می نماید. سیستم ارزیابی علمی دانشجویان منطبق با سیستم آموزشی دانشگاه بوده و بصورت امتحان میان ترم ، پایان ترم و سمینار انجام می گردد. اعضای گروه نیز در برگزاری کلاسهای مختلف برای دانشجویان و در صورت نیاز به آموزش اساتید و کارمندان اقدام می نمایند.

 
مدیر گروه اعضای هیئت علمی
کارمندان ارزشیابی درونی گروه
برنامه تشکیل جلسات گروه برنامه های راهبردی گروه
اخبار گروه شناسنامه گروه
وب سایت های مرتبط با گروه طرح دروس

 


 

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه هیجدهم اسفند 1389
  • ساعت 14:52
  • توسط بهرام فرجی
  • تعداد بازدید : 16714
captcha refresh