طرح دروس تفکیکی کلیه رشته ها


طرح دروس:
 
مقطع کارشناسی (پیوسته) مقطع کارشناسی ارشد
رادیولوژی رادیولوژی
علوم آزمایشگاهی  
هوشبری  
 
طرح دوره های نیمسال اول
 
گروه آموزشی
رادیولوژی
علوم آزمایشگاهی
هوشبری
علوم پایه
 
طرح دوره های نیمسال دوم
 
گروه آموزشی
رادیولوژی
علوم آزمایشگاهی
هوشبری
علوم پایه


 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه دهم آذر 1398
  • ساعت 11:37
  • توسط بهرام فرجی
  • تعداد بازدید : 3981