گروه رادیولوژی صفحه اصلی

معرفی گروه:

گروه رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی فعاليت مستقل خود را از سال 1370 در دانشکده پیراپزشکی با آموزش دانشجویان رشته تکنولوژی رادیولوژی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دوره های روزانه و شبانه آغاز نمود. درحال حاضر این گروه دارای 4 نفرعضو هیات علمی میباشد. دروس مربوط به رشته کارشناسی پیوسته و ناپیوسته تکنولوژی رادیولوژی از جمله تکنیکهای اختصاصی، فیزیک پرتوشناسی تشخیصی، فیزیک و تکنیکهای توموگرافی کامپیوتری، فیزیک و تکنیکهای MRI ، امواج فراصوت و کاربرد آن در پزشکی، ثبت و نمایش تصاویر پزشکی، رادیوبیولوژی، حفاظت در برابر پرتوها ، کنترل کیفی دستگاهای رادیولوژی، نگهداری و تعمیرات دستگاهای رادیولوژی، فیزیک عمومی و پایه، فیزیک پرتوها، دزیمتری، تفسیر و ارزیابی کلینیکی تصاویر رادیولوژی و دروس فیزیک پایه و کاربردی سایر رشته های پیراپزشکی از جمله علوم آزمایشگاهی، هوشبری را بطور نظری و عملی توسط اعضاء هیات علمی گروه تدریس میشود . تعداد دانشجویان رشته رادیولوژی این گروه هم اکنون حدود 270 نفر در 8  ترم مختلف تحصیلی میباشند. کارآموزی در عرصه دانشجویان تکنولوژی رادیولوژی در قالب برنامه ای مدون،درگروه های 4 و5 نفره و با حضور اعضاء هیات علمی و همکاری کارشناسان بخشهای تصویربرداری مراکز آموزشی و درمانی در 5 مرکز آموزشی درمانی و با دستگاهای مختلف تصویربرداری از قبیل، MRI ، CT اسپیرال، سونوگرافی، BMD و آنژیوگرافی صورت میگیرد. ارزیابی دانشجویان در دروس نظری بصورت امتحان میان ترم ، پایان ترم و سمینار انجام شده و دروس عملی و کارآموزی در عرصه بصورت آزمون سازمان یافته بالینی و با استفاده از )  Log book گزارش کار ) و امتحان عملی انجام میگردد. هم اکنون گروه رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد تصویربرداری   MRI و CT را در صورت تصویب در وزارتخانه در دستور کار خود قرار داده است .  

مدیر گروه اعضای هیئت علمی
رزومه اساتید مدعو
امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی طرح دروس
دانش آموختگان برنامه استراتژیک
برنامه درسی وب سایت های مرتبط
رشته های آموزشی فیلم های آموزشی
نرم افزارهای مفید اخبار گروه
آزمایشگاههای گروه برنامه های کارآموزی
پوسترهای تاریخی رادیولوژی اساتید پیشکسوت
دانش آموختگان رادیولوژی لاگ بوک ها
  

  • نوشته شده
  • در دوشنبه دهم مرداد 1390
  • ساعت 14:51
  • توسط بهرام فرجی
  • تعداد بازدید : 43232
captcha refresh