چهارشنبه 30 خرداد 1397 _ 05 شوال 1439 _ 20 ژوئن 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
  گروه رادیولوژی

معرفی گروه:

گروه رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی فعاليت مستقل خود را از سال 1370 در دانشکده پیراپزشکی با آموزش دانشجویان رشته تکنولوژی رادیولوژی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دوره های روزانه و شبانه آغاز نمود. درحال حاضر این گروه دارای 4 نفرعضو هیات علمی میباشد. دروس مربوط به رشته کارشناسی پیوسته و ناپیوسته تکنولوژی رادیولوژی از جمله تکنیکهای اختصاصی، فیزیک پرتوشناسی تشخیصی، فیزیک و تکنیکهای توموگرافی کامپیوتری، فیزیک و تکنیکهای MRI ، امواج فراصوت و کاربرد آن در پزشکی، ثبت و نمایش تصاویر پزشکی، رادیوبیولوژی، حفاظت در برابر پرتوها ، کنترل کیفی دستگاهای رادیولوژی، نگهداری و تعمیرات دستگاهای رادیولوژی، فیزیک عمومی و پایه، فیزیک پرتوها، دزیمتری، تفسیر و ارزیابی کلینیکی تصاویر رادیولوژی و دروس فیزیک پایه و کاربردی سایر رشته های پیراپزشکی از جمله علوم آزمایشگاهی، هوشبری را بطور نظری و عملی توسط اعضاء هیات علمی گروه تدریس میشود . تعداد دانشجویان رشته رادیولوژی این گروه هم اکنون حدود 270 نفر در 8  ترم مختلف تحصیلی میباشند. کارآموزی در عرصه دانشجویان تکنولوژی رادیولوژی در قالب برنامه ای مدون،درگروه های 4 و5 نفره و با حضور اعضاء هیات علمی و همکاری کارشناسان بخشهای تصویربرداری مراکز آموزشی و درمانی در 5 مرکز آموزشی درمانی و با دستگاهای مختلف تصویربرداری از قبیل، MRI ، CT اسپیرال، سونوگرافی، BMD و آنژیوگرافی صورت میگیرد. ارزیابی دانشجویان در دروس نظری بصورت امتحان میان ترم ، پایان ترم و سمینار انجام شده و دروس عملی و کارآموزی در عرصه بصورت آزمون سازمان یافته بالینی و با استفاده از )  Log book گزارش کار ) و امتحان عملی انجام میگردد. هم اکنون گروه رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد تصویربرداری   MRI و CT را در صورت تصویب در وزارتخانه در دستور کار خود قرار داده است .