تسهیلات مسکن هیئت علمی

 
ضوابط اجرايي اعطاي تسهيلات مسكن به اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي.

(موضوع بند 2 مصوبه شماره 7231 مورخ 16/6/74 هيأت وزيران و اصلاحيه مورخ 9/12/77 شوراي پول و اعتبار)

1- سقف تسهيلات اعطايي بانكها به اعضاي هيأت علمي شاغل رسمي (قطعي _ آزمايشي) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي جهت احداث يا خريد واحد مسكوني حداكثر تا مبلغ 60 ميليون ريال با نرخ سود بخش مسكن و مدت بازپرداخت 20 سال مي باشد.

نرخ سود تسهيلات تا سقف 40 ميليون ريال 15 و 16 درصد و بيش از سقف مذكور تا 60 ميليون ريال شامل نرخ 18 و 19 درصد مي باشد.[1]

2- اعضاي هيأت علمي در صورتي مي توانند از حداكثر سقف تسهيلات استفاده نمايند كه 50 درصد مجموع حقوق و مزاياي آنان جهت تأمين اقساط ماهيانه تسهيلات كفايت نمايد.

چنانچه 50 درصد مجموع حقوق و مزاياي متقاضي براي تأمين اقساط تسهيلات كفايت نكند، اعطاء تسهيلات مسكن تا سقف مصوب منوط بر اينكه 50 درصد مجموع حقوق و مزاياي خود و همسر متقاضي براي تأمين اقساط ماهيانه تسهيلات كفايت كند، بلامانع است.

1- تسهيلات مسكن جهت ساخت واحد مسكوني از ابتداي احداث با توجه به پيشرفت كار و نسبت سهم متقاضي و بانك در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت.

2- به منظور استفاده همه اقشار جامعه از تسهيلات مسكن سيستم بانكي، اين تسهيلات فقط شامل آندسته از اعضاي هيأت علمي مي گردد كه تاكنون از تسهيلات مسكن سيستم بانكي ويژه هيأت علمي استفاده ننموده باشند، در اين مورد لازم است نهادهاي معرفي كننده اعضاي هيأت علمي هماهنگي هاي لازم را با بانكها بعمل آورند.

تمام متقاضيان مسكن كه از ابتداي سال 1379 تا سال 1383 اقدام به خريد يا احداث واحدهاي مسكوني با مساحت مفيد حداكثر (120) متر مربع نمايند مشمول معافيت مالياتي موضوع آئين نامه اجرايي بند الف ماده 139 قانون برنامه سوم خواهند بود و اقساط ماهيانه وام مسكن از درآمد مشمول مالياتي آنها در طول دوره بازپرداخت كسر خواهد شد.

نحوه محاسبه نرخ سود تسهيلات وام مسكن براي اعضاي هيأت علمي جانباز و آزاده بر اساس تبصره 52 قانون بودجه سنواتي بطور ويژه خواهد بود.

زوجين عضو هيأت علمي در صورت واجد شرايط بودن براي تسهيلات مسكن و پوشش ارزش وثيقه براي تضمين بازپرداخت هر دو تسهيلات مي توانند مشتركاً از تسهيلات بانكي جهت خريد يك واحد مسكوني استفاده نمايند.

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه هیجدهم اسفند 1389
  • ساعت 15:11
  • توسط بهرام فرجی
  • تعداد بازدید : 7273