برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 21 دي 1394
کد 294

شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها

هریک از همکاران با مراجعه به سایت ...
هریک ازهمکاران می توانند با مراجعه به سایتhttp://suggest.tbzmed.ac.ir/login.aspx و با ورود کد ملی بعنوان نام کاربری و رمز پیش فرض 123 به کارتابل شخصی خود در نظام پیشنهادها دسترسی پیدا نموده و ایده های فکری خود را مطرح نمایند.
لازم به ذکر است دبیرخانه مرکزی شورای پژوهش و بررسی پیشنهادها پس از ثبت پیشنهاد توسط همکاران، حسب ارتباط محتوایی آن، پیشنهاد های واصله را به واحد ذیربط منعکس و پس از داوری و برای پیشنهادهای که قابلیت اجرایی یابند هدایا و پاداش هایی منظور می نماید، مضافاً اینکه همکاران می توانند ازمزایای مربوط به امتیاز ارزشیابی سالانه نیز بهره مند شوند.