برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 17 شهريور 1397
کد 477

لزوم حضور دانشجویان در شروع کلاسهای نیمسال اول 98-97

در صورت غیبت دسته جمعی دانشگاه مجبور خواهد بود ...
«قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده»
پیرو مصوبه شورای آموزشی مورخ 97/5/1 دانشگاه و طبق دستورالعمل ارسالی شماره 203785/د/5 مورخ 97/6/17 معاونت حترم آموزشی دانشگاه (جناب آقای دکتر تقی زادیه) مقرر شده است در صورت غیبت دسته جمعی دانشجویان در هفته اول نیمسال اول سالتحصیلی 98-97 (از تاریخ 97/6/24) و در نتیجه تعطیلی کلاس درس، دانشگاه مجبور خواهد بود به میزان تعطیلی کلاسها بین 1 تا 2 واحد درسی را برای برنامه نویسی مجدد و گذاشتن دروس جبرانی برای دروس باقی مانده، از واحدهای دانشجویان کسر نماید. لذا دانشجویان محترم جهت جلوگیری از اجرای مصوبه فوق الذکر لازم است از روز اول شروع سال تحصیلی در کلاسها حضور یابند.
اداره آموزش دانشکده