برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of medicine

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 2 مهر 1397
کد 479

ثبت نام نیمسال اول 98-97

دانشکده پیراپزشکی ...
امسال نیز مثل هر سال دانشکده پیراپزشکی میزبان دانشجویان کارشناسی در رشته های هوشبری، علوم آزمایشگاهی و تکنولوژی پرتوشناسی می باشد. تعداد کل دانشجویان جدیدالورود 121 نفر می باشد از این میان تعداد 27 نفر در رشته هوشبری، 39 نفر در رشته رادیولوژی و در رشته علوم آزمایشگاهی 28 نفر در یک نیمسال و 27 نفر در نیمسال دیگر ثبت نام خواهند کرد.
یکی از ثبت نام کنندگان که اهل شهر ارومیه می باشد، در رشته علوم آزمایشگاهی قبول شده و هدف خود را از انتخاب این رشته انجام تحقیقات و ارتقاء سلامت جامعه در امور علوم آزمایشگاهی عنوان کرده و نحوه آشنایی خود را با این رشته تحقیق در اینترنت عنوان می کند. همچنین علت انتخاب شهر تبریز را مسافت کم با شهر محل زندگی و قدمت و نتایج خوب دانشگاه علوم پزشکی می داند. این دانشجو برنامه و هدف خود برای بعد از فارغ التحصیلی اقدام به تأسیس آزمایشگاه یا امور تحقیقاتی در یک آزمایشگاه بیان کرد.
یکی دیگر از ثبت نام کنندگان که در رشته هوشبری قبول شده است هدف خود را از انتخاب این رشته شغل و بازار کار این رشته عنوان می کند، و اظهار می کند که از طریق دوستان و اینترنت با رشته هوشبری آشنا شده است. او تبریز را به خاطر نزدیکی به شهر خود انتخاب نموده است. همچنین هدف و برنامه خود برای بعد از فارغ التحصیلی اشتغال به کار عنوان کرد.