برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of medicine

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 23 مهر 1397
کد 489

هفته سلامت زنان

حرکت، برای سلامت زنان
عناوین و محورهای اطلاع رسانی و آموزش در روزهای هفته ملی سلامت بانوان ایران در سال 97 به شرح زیر می باشد:
سه شنبه 24 مهر          فعالیت جسمانی زنان، در هر زمان و مکان
چهارشنبه 25 مهر         قلیان پدیده ای تلخ و زیانبار در زندگی زنان
پنج شنبه 26 مهر          زنان مدیران تغذیه خانواده از مزرعه تا سفره
جمعه 27 مهر                استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی و کاهش آسیب های آن
شنبه 28 مهر                سرطان های زنان، قابل پیشگیری و درمان
یکشنبه 29 مهر             تأمین حقوق سلامت زنان، ضامن سلامت خانواده
دوشنبه 30 مهر             پیشگیری از رفتارهای پر خطر و عفونتهای  آمیزشی