برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of medicine

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 23 آبان 1397
کد 493

انتصاب آقای معروف انصاری به عنوان مدیر گروه آموزشی هوشبری

طی حکم ریاست محترم دانشگاه ...