برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پیرا پزشکیFaculty of Paramedicine

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 19 شهريور 1399
کد 602

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فناوری تصویربرداری پزشکی خانم کوثر استاک

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی خانم کوثر استاک با عنوان " بهبود پروتکل تصویربرداری سی تی سیمولاسیون به منظور افزایش دقت در تعیین حجم های درمانی تومورهای نواحی بافت نرم " با راهنمایی آقای دکتر داود خضرلو ، آقای دکتر محمد محمدزاده و مشاوره خانم دکتر ناهیده قره آغاجی در روز سه شنبه مورخه 1399/6/18 در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.